Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co nás čeká v novém roce 2018?

Kalendářní rok 2018…a jak jej vidím já?

 

Rok 2018 sestává z čísel 20 a 18, a z celkové vibrace roku, a to patří číslu 11…

Dvacítka je v tarotu spojená s kartou Poslední soud, s jakýmsi osvobozením, které se k našim duším dostává s tímto tisíciletím…čeká nás odměna či trest?

Záleží na přízni našeho osudu, na našich osudových zkouškách, na našich ambicích a vnitřní síle.

Číslo 18 rezonuje s tarotovou kartou Měsíc, bohužel je zde jak temnota, tak svit, je tu klam a iluze, díky tomuto spojení dochází ke značné nestabilitě v našich životech, k době zmatků a starostí, mnohde i k nejrůznějším zkouškám osudu, jak uspějeme?

Necháme se vtáhnout do víru temnoty?

Anebo se tomu postavíme a vybojujeme si pro sebe světlo?

Tarotová karta Poslední soud ukazuje na jakési „z mrtvých vstání“, na naše duchovní probuzení v tomto tisíciletí, a každý rok pak nám ukazuje, kde a jak se to projeví nejvíce…

Dvacítka tu po celá léta bude symbolizovat touhu po osvobození ducha, jakousi regeneraci těla a nové začátky, kdy bude nutností používat více naši intuici a naše cítění, kdy nás osud vede na konec velkých zkoušek a začátek cítění našich vytoužených cílů…

Nadcházející „osmnáctka“, obsažená v tomto novém roce, znázorňující tarotovou kartu Měsíc, pak ukazuje na spojení s jakousi černotou některých nízkých duší, které se mohou kolem nás objevovat, ale ukazuje i na naše city a vnímání, na čistotu našeho cítění, které bychom měli v sobě rozvíjet.

Nehledat to špatné v těch druhých, hledat dobro jak v sobě, tak i u jiných…to je důležité pro vztahy tohoto roku.

 

Vzpomenu hlavní témata příštího roku, a těmi jsou vztahy a spolupráce, budeme muset na sobě hodně pracovat, abychom nebyli zklamáni lidmi či nesklouzávaly ke zmatečnosti a  nereálnostem.

 Bude potřeba nacházet v sobě energii a volit slova, zamýšlet se nad financemi a investováním…

Pozor si budeme muset dávat na to, aby nás někteří neošálili, neoklamali, či neokradli.

Rok bude o vysoké citlivosti, zažijeme mnoho neuvěřitelného, ale i hlubokého, ale bude to rok i hodně neklidný a občas pořádně stresový.

Pozor také na labilitu ve vztazích, nečinnost a nuda může zničit letité vztahy…

Bude třeba na vztazích hodně zapracovat, chceme-li, aby v tomto roce vydržely, nebo přečkaly problémy, které už vznikly před lety a které jsem nijak neřešili.

Nezapomeňme, že i proměnlivost našich nálad a nestabilita naší povahy, nás může tomuto všemu vystavit…

Můžeme se setkávat s takovými vypočítavými jedinci, lidmi, kteří nejsou čestní, můžeme je vidět ve svém okolí, můžeme narážet i na skryté nepřátele kolem nás, v našich rodinách nevyjímaje…

Je to i o naší duši, o případném smutku, či zklamání, které se k nám může připlížit…

V roce 2018 bude nutné se věnovat tomu, abychom dobře vycházeli s muži, s mužskou částí našeho rodu, ale i s muži jako takovými.

Aby se nás nedotýkala jejich síla a moc, která se může obrátit proti nám…abychom se s nimi naučili vycházet, rozumět jejich mentalitě a chápání.

Pozor ale na muže tyrany, na nevypočitatelnost jejich jednání, v mnoha rodinách se to začalo projevovat už v roce minulém, a nyní to může ohrozit fungování rodin.

Pokud nežijete v rovnovážném vztahu, ukáže se to, a budete nuceni to řešit, mnohdy rozchodem, rozvodem…bohužel.

Pozor také na nemoci, v tomto roce, mohou být hluboce v nás, anebo se mohou objevit náhlé nehody, buďme více opatrní, ale nepanikařme, ani nepřehánějme, jen snažme vyhýbat podivínům ve svém okolí, a zbavme se i podivína v sobě samých.

Chce se po nás uvědomit si, jak to máme s muži a srovnat energie, chce se po nás nastolit si ve vztazích i spolupráci rovnováhu.

Chce se po nás situace nehrotit, ale řešit…

Chce se po nás zbavit se falešných vizí, nejrůznějších tajností a vyvarovat se podvodů a lhaní.

Jinak by se nás mohly dotýkat skryté síly anebo útoky nepřátel, nejrůznější nástrahy a zklamání, a to určitě nikdo z nás nechce.

Snažme se postupně o překonávání překážek, které nám mohu vstupovat v tomto roce do života, slibme si, že se naučíme s klidem rozhodovat, komunikovat a budeme se snažit o nejlepší osobní pověst.

Jedině tak nedáme vítr do plachet podvodníkům a zrádcům, a skrytým nepřátelům, a sami sobě dokážeme, že i když jsme chvíli dole, neznamená to konec nadějí, ale znamená to naše sebeuvědomování si všeho, co je kolem nás, a naučíme se postavit pevně svému životu a znovu se dostat nahoru svou pílí.

Zocelení nás nemine, pokud si udržíme rovnováhu na všech úrovních našeho života.

Obvykle se nesnažím nijak strašit, a proto tohle vše berte jako pouhé sdělení či varování, s čím je možné se v roce 2018 setkat, a buďte připraveni se vyhroceným situacím, či lidem, elegantně vyhnout, nebo co je potřeba, řešte hned a v klidu.